Potražnja za ovim zanimanjem u velikom je porastu, zbog toga se i povećava broj dadilja obrtnica u RH.
Više o mogućnostima zaposlenja te sufinanciranju za otvaranje obrta možete pronaći na web stranici: https://hrvatskaudrugadadilja.hr/
Ili facebook profilu:
U ovoj grupi ostala su još 3 slobodna mjesta i prijaviti se moguće do 30. studenoga 2023.!!!
Završetkom edukacije polaznice stječu znanja i vještine kako;
samostalno skrbiti o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života;
obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke;
komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način;
skrbiti o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta;
provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta;
organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete;
nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta;
primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Uz teorijsku nastavu osigurana je i praktična nastava i to u:
Dječjem vrtiću “Osmijeh”
Dječjem vrtiću “Žižula”,
Dječjem vrtiću “Tamaris Vodice”
Dječjem vrtiću “Primošten”
Dječjem vrtiću Cvrčak u Kninu
Informacije i upiti na :
098235937 ;  info@pou-si.hr

Recommended Posts