Programi učenja stranih jezika za odrasle i srednjoškolce (engleski, njemački, francuski i talijanski ) usklađeni su s europskim standardima učenja, poučavanja i vrednovanja jezičnog znanja, temeljem dokumenta Vijeća Europe poznatog kao CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ili, u prijevodu, Zajednički europski referentni okvir za jezike.
CEFR opisuje jezične kompetencije na 6 stupnjeva:

A1 – pripremni korisnik
A2 – temeljni korisnik
B1 – razvojni korisnik
B2 – samostalni korisnik
C1 – napredni korisnik
C2 – vrsni korisnik

Priznata svjedodžba za svaki stupanj stječe se uspješno položenim završnim ispitom.
Svjedodžba je javna isprava pa zato ima pravo upisa u e-radnu knjižicu.

Svaki stupanj podrazumijeva preporučeni broj nastavnih sati (semestara) učenja i jasno definirane jezične kompetencije potrebne za prelazak na sljedeći stupanj:

Prijelaz iz jednog stupnja u sljedeći stupanj ovisi o stečenom znanju i napredovanju u korištenju različitih znanja i vještina, uz zadani broj nastavnih sati učenja.
Pregledom globalne ljestvice referentnih stupnjeva možete procijeniti svoju razinu znanja ili pristupiti ispitu čija će svjedodžba biti neupitan dokaz razine znanja koju posjedujete.