Vrsta programa: program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije Obrazovni sektor: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem iz strukovnih predmeta polaznici će usvojiti znanja iz trgovinskog poslovanja, psihologiji prodaje, shvatiti ulogu prodavača u savjetovanju kupca, razviti osjećaj odgoornosti za obavljeni posao. Polaznici će po završetku programa samostalno obavljati radne zadaće, kao što su ispunjavanje dokumentacije i vođenje poslovne evidencije, opskrba robom i priprema robe za prodaju, pravilno manipuliranje robom u prodavaonici i skladištu. Uvjeti za upis (program školovanja):
 • navršenih 15 godina života
 • završena osnovna škola
 Uvjeti za upis (program doškolovanja):
 • navršenih 15 godina života
 • završena osnovna škola
 • nepotpuno završena srednja škola
Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:
 • najmanje 17 godina života
 • završen neki od programa srednje škole.
Polaznicima koji se upišu u program prekvalifikacije za  Prodavača izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom će se uvidu utvrditi:
 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti
Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije te Ugovor o školovanju/prekvalifikaciji. Isprave potrebne za upis:
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (samo ako polaznik nema završenu srednju školu)
 • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole (ako se polaznik doškoluje)
 • završna svjedodžba – matura i sve svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole(ako se polaznik prekvalificira)
 • rodni list
 • domovnica
 • jedna mala slika
 • ispunjena upisnica s ugovorom

Raspored

Raspored se radi na tjednoj bazi kako se odvijaju predavanja uglavnom u poslijepodnevnim satima u prostorijama Učilišta, Petra Grubišića 3, Šibenik

Pošaljite upit