TRAJANJE :
Jedno obrazovno razdoblje (razred) traje 18 tjedana.
U jednoj školskoj godini mogu se završiti dva obrazovna razdoblja (2 razreda)

UVJETI ZA UPIS:
Navršenih 15 godina

PLAĆANJE :
Besplatno
Financira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

Usporedo sa završavanjem osnovnog obrazovanja, polaznici mogu u V. i VI. obrazovnom razdoblju (7. i 8. razredu) upisati i stručno osposobljavanje za jednostavnije zanimanje, za što dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za odabrano zanimanje.

ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS:
Svjedodžba zadnjeg završenog razreda
Rodni list
Domovnica