Vrsta programa: program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije Obrazovni sektor: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija Opis programa: Postići osposobljenost polaznika za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom. Uvjeti za upis (program školovanja):
 • navršenih 15 godina života
 • završena osnovna škola
Uvjeti za upis (program doškolovanja):
 • navršenih 15 godina života
 • završena osnovna škola
 • nepotpuno završena srednja škola
Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:
 • najmanje 17 godina života
 • završen neki od programa srednje škole.
Polaznicima koji se upišu u program prekvalifikacije za Komercijalista izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom će se uvidu utvrditi:
 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti
Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije te Ugovor o školovanju/prekvalifikaciji. Isprave potrebne za upis:
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (samo ako polaznik nema završenu srednju školu)
 • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole (ako se polaznik doškoluje)
 • završna svjedodžba – matura i sve svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole(ako se polaznik prekvalificira)
 • rodni list
 • domovnica
 • jedna mala slika
 • ispunjena upisnica s ugovorom

Raspored

Raspored se radi na tjednoj bazi kako se odvijaju predavanja uglavnom u poslijepodnevnim satima u prostorijama Učilišta, Petra Grubišića 3, Šibenik

Pošaljite upit