BESPLATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA ZAPOSLENE I NEZAPOSLENE UZ VAUČERE HZZ-a

BESPLATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA ZAPOSLENE I NEZAPOSLENE UZ VAUČERE HZZ-a

 

Što je vaučer i tko sve može koristiti vaučer HZZ-a?

Vaučer je financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih. Korisnik vaučera može biti  nezaposlena ili zaposlena osoba s navršenih 15 godina života kojom će se dodjelom vaučera osigurati stjecanje potrebnih  znanja i vještina za razvoj karijere, zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta

Iskoristi svoj vaučer i odaberi jedan od naših programa obrazovanja:

Trajanje programa 350 sati.
Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost
online prijenosa u stvarnom vremenu.
Uvjet za upis u program je cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4. godine)
Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
 2. planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
 3. odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
 4. osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
 5. sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
 6. upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
 7. sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
 8. identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
 9. sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
 10. provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

Planirani početak programa:

Siječanj/veljača 2024. godine

prijava na poveznici

Trajanje programa 125 sati.
Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu.

Uvjet za upis u program je cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4. godine).

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada
 2. primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništva
 3. predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i razvoja malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
 4. primjenjivati standarde i norme za upravljanja kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
 5. kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu u poslovanju malih i srednjih poduzeća sukladno propisima
 6. primjenjivati načela poslovne etike u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama, državnim tijelima i svim ostalim poslovnim suradnicima
 7. doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala
 8. zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima
 9. primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju

Planirani početak programa:

Siječanj/veljača 2024. godine

prijava na poveznici

Trajanje programa 350 sati.

Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu.

Uvjet za upis u program je cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4. godine).

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 2. provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 3. voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 4. obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 5. zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 6. izračunavati cijene zaliha
 7. izrađivati kalkulacije po nalogu
 8. obračunavati amortizaciju
 9. provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 10. obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 11. obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 12. ažurirati izvještaje u aplikacijama
 13. izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 14. komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 15. poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Planirani početak programa:

Siječanj/veljača 2024. godine

prijava na poveznici

Trajanje programa 225 sati.

Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu.

Uvjet za upis u program je cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4. godine).

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga
 2. odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi
 3. pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
 4. izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
 5. pratiti učinak oglašavanja
 6. stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite proizvode/usluge
 7. pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj komunikaciji
 8. voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i prezentacija

Planirani početak programa:

Siječanj/veljača 2024. godine

prijava na poveznici

Trajanje programa 225 sati.

Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu.

Uvjet za upis u program je kvalifikacija na razini 1 (završena osnovna škola).

Važeća sanitarna iskaznica

Liječnička potvrda

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
 2. Samostalno odabrati primjerene uređaje i pribor za rad i racionalno ih upotrebljavati
 3. Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
 4. Primijeniti postupke pečenja, kuhanja, zagrijavanja, smrzavanja i druge toplinske obrade slastica
 5. Kontrolirati kvalitetu izrađene slastice organoleptičkom kontrolom
 6. Rezati i oblikovati slastice
 7. Puniti i ukrasiti slastice
 8. Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
 9. Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
 10. Promicati gastronomsku kulturu i zdrav način ishrane
 11. Održavati sigurno higijensko i pouzdano radno okruženje korištenjem adekvatnih postupaka održavanja osobne higijene i poštivanjem propisa o zaštiti na radu

 

Planirani početak programa:

Ožujak  2024. godine

prijava na https://vauceri.hzz.hr/katalog-vjestina/programi/priprema-jednostavnih-slatkih-jela-8/

Trajanje programa 175 sati.

Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu.

Uvjet za upis u program je kvalifikacija na razini 1 (završena osnovna škola).

Važeća sanitarna iskaznica

Liječnička potvrda

Navršenih 18 godina

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. Procijeniti pravilno vrijeme preuzimanje narudžbe
 2. Objasniti postupak pripreme pića i napitaka
 3. Prezentirati i dekorirati piće u odgovarajućim čašama
 4. Primijeniti osnovne tehnike miksologije
 5. Rukovati aparatima i sitnim inventarom sukladno pravilima ugostiteljskog objekta
 6. Koristiti vještinu aktivnog slušanja kod rješavanja prigovora gosta
 7. Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka

Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima

Planirani početak programa:

Ožujak  2024. godine

prijava na  https://vauceri.hzz.hr/katalog-vjestina/programi/priprema-i-posluzivanje-barskih-mjesavina-4/

STJECANJE SSS I PREKVALIFIKACIJE!!! 20 % POPUST

Ostvari 10% za raniji upis do 28.7.2023. + 10% za plaćanje odjednom!!!

Programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanja;
ekonomist
komercijalist
hotelijersko_turistički_tehničar
prodavač
kuhar
slastičar
konobar

Upisati se mogu osobe sa završenom minimalno osnovnom školom ili nedovršenom srednjom školom u programe školovanja te završenom srednjom školom u programe prekvalifikacije.

Prijave i informacije na 098 235 937 ; info@pou-si.hr

BESPLATNI PROGRAMI ZA ZAPOSLENE I NEZAPOSLENE

Ponovo su otvorene prijave za ZAPOSLENE osobe za BESPLATNE edukacije uz vaučer HZZ-a!!!
Požuri i iskoristi svoju priliku za besplatnu edukaciju i izaberi jedan od naših programa;
➡️Knjigovođa/Knjigovotkinja
➡️Asistent/ica za upravljanje projektima
➡️Internetski marketing i brendiranje
➡️Društveno odgovorno poslovanje
Za dodatne informacije i pitanja u vezi programa i podnošenja zahtjeva za vaučer slobodno nam se obratite na 098 235 937 ili na info@pou-si.hr

KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA – OBRAZUJ SE BESPLATNO UZ VAUČER HZZ-a

Prva grupa polaznika uspješno završila program !
Čestitamo polaznicima na postignutom uspjehu.
Prijave za novu grupu u tijeku, a prijaviti se možete direktno preko linka:
http://pou-si.hr/2022/06/15/besplatni-programi-obrazovanja-za-zaposlene-i-nezaposlene-uz-vaucere-hzz-a/
Za sve informacije i upite obratite se na 098 235 937 ili na mail info@pou-si.hr

STJECANJE SSS I PREKVALIFIKACIJE!!!

10% ZA PLAĆANJE ODJEDNOM!!!
ProgramI za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanja;
Upisati se mogu osobe sa završenom minimalno osnovnom školom ili nedovršenom srednjom školom u programe školovanja te završenom srednjom školom u programe prekvalifikacije.
Prijave i informacije na 098 235 937 ; info@pou-si.hr

DADILJA – nova grupa počinje 11.10.2022. u 18:00 sati!

Za upis je potrebno donijeti:
🔸kopiju svjedodžbe o završnom radu (minimalno trogodišnja srednja škola)
🔸domovnicu
🔸rodni list
🔶️liječnička potvrda o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje
NJEGOVATELJ/ICA – nova grupa počinje 13.10.2022. u 17:00 sati!
Za upis je potrebno donijeti:
🔸kopiju svjedodžbe o završenoj minimalno osnovnoj školi radu
🔸domovnicu
🔸rodni list
🔶️liječnička potvrda o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice
Po završetku programa dobiva se certifikat koji se upisuje u e – knjižicu.
Prijave se primaju do 7. 10. 2022. ili do popunjenja grupe!
Informacije i prijave na brojeve 098 235 937; 022 212 631; mail: info@pou-si.hr ili pošaljite upit u inbox.

ŠKOLA STRANIH JEZIKA ZA ODRASLE – POČETAK 03.10.2022.

Rad u malim skupinama

Posvećenost svakom polazniku

Naglasak na konverzaciji
Naša ustanova ima najdužu tradiciju u podučavanju stranih jezika u županiji, a posebno smo specijalizirani za odrasle polaznike!
Za upis u više stupnjeve engleskog, njemačkog ili talijanskog jezike prijavite se na besplatno testiranje i saznajte raspored na 098 235 937 .
Stupnjevi i programi su usklađeni prema CEF-u. Nakon završenog stupnja dobiva se svjedodžba s upisom u e radnu knjižicu.
Informacije i upiti na
098 235 937 022/212 631
Info@pou-si.hr

PRAKTIČNI DIO ZAVRŠNOG RADA ZA KUHARE, KONOBARE I SLASTIČARE

Jednom rječju – SAVRŠENO!!!
Savršeno su danas naši kuhari, slastičari, konobari i pekarica izradili, poslužili i prezentirali svoj praktični dio završnog rada.
U Turističko-ugostiteljskoj školi u Šibeniku, bilo je gužve, žurbe, kombiniranja namirnica, pa malo nervoze i puno smijeha, ali rezultat = rapsodija savršenih okusa, boja, mirisa…💯👌👌👌!
Ovakva jela, slastice, kruh sa prirodnim kvascem -starterom, prezentacija jela, uigrani tim kuhinje i posluživanja mogu ponuditi samo vrhunski ugostitelji!!!
Čestitke vama i vašim mentorima, bili ste divni 👏👏👏!!!

Tečaj krojenja i šivanja

Ostalo je još samo dva mjesta u novoj grupi krojenja i šivanja !!!
Početak 22.04.2022
Osnove krojenja i šivanja, upoznajemo šivaći stroj, potreban alat i pribor, uzimanje mjere, neki standardi: veličine, količine potrebnog materijala, konstruiramo jednostavne odjevne predmete po mjeri, šivamo svoj prvi odjevni predmet…
Tečaj u trajanju od 30 nastavnih sati.
Potrebno je da posjedujete svoj šivaći stroj!
Informacije na 098 235937 ili na info@pou-si.hr

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU !

Početak programa 28. 04.2022.
Trajanje edukacije: 20 sati
Mogućnost praćenja nastave ON-LINE.
Polaganje ispita u učionici.
UVJETI UPISA:
U program se mogu upisati polaznici koji
imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu, potvrdu o nekažnjavanju,
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi.
Poželjno je da osoba ima izražen interes za rad s djecom, fleksibilnost, kreativnost, strpljenje, dosljednost, komunikativnost i visoku razinu odgovornosti.
Informacije i upisi na 098 235 937 ; info@pou-si.hr ; najkasnije do 20.04.2022