BESPLATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA ZAPOSLENE I NEZAPOSLENE UZ VAUČERE HZZ-a

 

Što je vaučer i tko sve može koristiti vaučer HZZ-a?

Vaučer je financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih. Korisnik vaučera može biti  nezaposlena ili zaposlena osoba s navršenih 15 godina života kojom će se dodjelom vaučera osigurati stjecanje potrebnih  znanja i vještina za razvoj karijere, zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta

Iskoristi svoj vaučer i odaberi jedan od naših programa obrazovanja:

Trajanje programa 350 sati.
Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost
online prijenosa u stvarnom vremenu.
Uvjet za upis u program je cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4. godine)
Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
 2. planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
 3. odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
 4. osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
 5. sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
 6. upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
 7. sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
 8. identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
 9. sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
 10. provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

Planirani početak programa:

Siječanj/veljača 2024. godine

prijava na poveznici

Trajanje programa 125 sati.
Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu.

Uvjet za upis u program je cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4. godine).

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada
 2. primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništva
 3. predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i razvoja malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
 4. primjenjivati standarde i norme za upravljanja kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
 5. kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu u poslovanju malih i srednjih poduzeća sukladno propisima
 6. primjenjivati načela poslovne etike u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama, državnim tijelima i svim ostalim poslovnim suradnicima
 7. doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala
 8. zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima
 9. primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju

Planirani početak programa:

Siječanj/veljača 2024. godine

prijava na poveznici

Trajanje programa 350 sati.

Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu.

Uvjet za upis u program je cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4. godine).

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 2. provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 3. voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 4. obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 5. zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 6. izračunavati cijene zaliha
 7. izrađivati kalkulacije po nalogu
 8. obračunavati amortizaciju
 9. provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 10. obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 11. obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 12. ažurirati izvještaje u aplikacijama
 13. izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 14. komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 15. poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Planirani početak programa:

Siječanj/veljača 2024. godine

prijava na poveznici

Trajanje programa 225 sati.

Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu.

Uvjet za upis u program je cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4. godine).

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga
 2. odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi
 3. pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
 4. izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
 5. pratiti učinak oglašavanja
 6. stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite proizvode/usluge
 7. pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj komunikaciji
 8. voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i prezentacija

Planirani početak programa:

Siječanj/veljača 2024. godine

prijava na poveznici

Trajanje programa 225 sati.

Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu.

Uvjet za upis u program je kvalifikacija na razini 1 (završena osnovna škola).

Važeća sanitarna iskaznica

Liječnička potvrda

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
 2. Samostalno odabrati primjerene uređaje i pribor za rad i racionalno ih upotrebljavati
 3. Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
 4. Primijeniti postupke pečenja, kuhanja, zagrijavanja, smrzavanja i druge toplinske obrade slastica
 5. Kontrolirati kvalitetu izrađene slastice organoleptičkom kontrolom
 6. Rezati i oblikovati slastice
 7. Puniti i ukrasiti slastice
 8. Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
 9. Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
 10. Promicati gastronomsku kulturu i zdrav način ishrane
 11. Održavati sigurno higijensko i pouzdano radno okruženje korištenjem adekvatnih postupaka održavanja osobne higijene i poštivanjem propisa o zaštiti na radu

 

Planirani početak programa:

Ožujak  2024. godine

prijava na https://vauceri.hzz.hr/katalog-vjestina/programi/priprema-jednostavnih-slatkih-jela-8/

Trajanje programa 175 sati.

Izvođenje programa redovitom nastavnom uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu.

Uvjet za upis u program je kvalifikacija na razini 1 (završena osnovna škola).

Važeća sanitarna iskaznica

Liječnička potvrda

Navršenih 18 godina

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 1. Procijeniti pravilno vrijeme preuzimanje narudžbe
 2. Objasniti postupak pripreme pića i napitaka
 3. Prezentirati i dekorirati piće u odgovarajućim čašama
 4. Primijeniti osnovne tehnike miksologije
 5. Rukovati aparatima i sitnim inventarom sukladno pravilima ugostiteljskog objekta
 6. Koristiti vještinu aktivnog slušanja kod rješavanja prigovora gosta
 7. Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka

Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima

Planirani početak programa:

Ožujak  2024. godine

prijava na  https://vauceri.hzz.hr/katalog-vjestina/programi/priprema-i-posluzivanje-barskih-mjesavina-4/

Recommended Posts