Rad u malim skupinama

Posvećenost svakom polazniku

Naglasak na konverzaciji
Naša ustanova ima najdužu tradiciju u podučavanju stranih jezika u županiji, a posebno smo specijalizirani za odrasle polaznike!
Za upis u više stupnjeve engleskog, njemačkog ili talijanskog jezike prijavite se na besplatno testiranje i saznajte raspored na 098 235 937 .
Stupnjevi i programi su usklađeni prema CEF-u. Nakon završenog stupnja dobiva se svjedodžba s upisom u e radnu knjižicu.
Informacije i upiti na
098 235 937 022/212 631
Info@pou-si.hr

Recommended Posts